ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಆ ಲೈಟ್‌ ಬಾಯ್‌ಗೆ ಕಯ್ಯಾರೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಗ 49