ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಇವರ ಕಾಲ್‌ ಶೀಟ್‌ ಕೇಳಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 69


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣ