“ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡೊಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು”

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 12


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)


ಸರಳವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ತಮ್ಮ ವರದಪ್