ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಕಾಲುಸೂಪು ತಿನ್ನೋಕೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 115


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)