“ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್‌ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಯಾರಿ”

ದೊರೈ-ಭಗವಾನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 8


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)