ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಅನಾಥ ಮಗು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾದ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 59