“ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನು ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದರು”

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಗ 8


80ರ ದಶ