“ಆಯುಧ ಪೋಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರಿವಾಲ್ವರ್ ನಿಂದ ಮೊದಲ ಏನ್‌ಕೌಂಟರ್”

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಗ 9


ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಅವನ ಕೈ ಕಟ್ಟ