ಉದಯ್‌ಶಂಕರ್‌ ಅವರ ಹರಿಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾವ್ರು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 84


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)