ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 89

( ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಕುರಿತಂತೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)