“ಕೊತ್ವಾಲ್‌ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ”

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಗ 10


ಆ ಮೆಟಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿದ್ರು. ಅವರು ಸೈಡ್‌ ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಕಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮಗೇನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾ ಅಂದ್