“ಗೋರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ ಚಿಂದಿ ಆಗಿಹೋಗಿತ್ತು”

ನಿವೃತ್ತ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಅವರ ಪೋಲಿಸ್‌ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಗ 11