ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್‌ ಕೊರತೆ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 100


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)‌