ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಲವ್‌ಸ್ಟೋರಿ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 54


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)