“ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಡಾ.ರಾಜ್‌ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ”

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ ೪

(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)


‘ವೀರಪುತ್ರ’ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಬಿಡಿಗಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡದೇ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಾಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟ