ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 29


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)