ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪೀರಿಯಡಿಕ್‌ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್‌ ನಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 52

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಸುಂದರಶ್ರೀ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು)