ಮಾಲ್ಗುಡಿಯ ಪ್ರತೀ ಎಪಿಸೋಡ್‌ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಇತ್ತು

ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ - ಭಾಗ 43

(ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಕುರಿತಂತೆ “ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಗೆಳೆಯ ರಮಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು”)