ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚು

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 118


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)


ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಗಂಡ ಕೂಡ. ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆ ವಾಚನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂಬ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ.