ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಶ್ವಥ್ಥ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೀವನ

ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್‌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ - ಭಾಗ 73


(ಎಸ್.ಕೆ ಭಗವಾನ್‌ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ)