ಸಹೃದಯಿಗಳೇ,

ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. 

ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಬರಹಗಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಪದಗಳ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರಹವನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 
 

ಸೂಚನೆ: ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಬರಹಗಳು ನಮಗೆ ತಲುಪಿದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುತದೆ. 

arrow&v

Contact Us

Kalamadhyama Media Works

520, 2nd Floor, 10th Cross, 12th Main,
Padmanabhanagar,
Bangalore – 560070

kalamadhyammedia@gmail.com

+91-90080 99686    |   +91-79758 90213

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 Kalamadhyama